Diskusijos apie aplinkosaugines problemas

Ketvirtadienį kartu su Lietuvos Respublikos aplinkos ministru Kęstučiu Trečioku, Philipp Plein Soldes energetikos viceministru Vidmantu Macevičiumi, T Shirt Givenchy Homme Pas Cher Seimo Aplinkos apsaugos komiteto nariu Antanu Rimu Ručiu ir Prienų rajono savivaldybės Tarybos nare Loreta Jakinevičiene lankėmės Prienų miškų urėdijoje. Apsilankymo metu susitikome su urėdijos kolektyvu, diskutavome apie aplinkosaugines problemas. T Shirt Alexander McQueen Buvo atsakyta į miškininkams rūpimus ir aktualius klausimus dėl medienos pardavimo,

Audito komitetas: Valstybės kontrolė atskleidė sistemines valstybės turto naudojimo spragas

Seimo Audito komitete buvo išklausyta Seimo 2016 m. T Shirt Alexander McQueen Tanga Calvin Klein Mujer kovo 22 d. Short de Bain Philipp Plein priimtu nutarimu Valstybės kontrolei pavesto atlikti „Lietuvos energijos“ valdomos bendrovės „NT Valdos“ ir Karalienės Mortos mokyklos 2015 m. Polo Ralph Lauren Homme rugsėjo 11 d. T Shirt Fendi Homme Pas Cher Ropa Interior Calvin Klein Barata preliminariosios sutarties sudarymo ir vykdymo valstybinio audito ataskaita.Audito komitete

Valstybės kontrolieriai, atlikę valstybinį auditą, nustatė sisteminių problemų: Valstybės valdomų įmonių (VVĮ) dukterinės įmonės, sudarydamos sutartis, netaiko skaidrumo ir konkurencingumo principų, joms sudarytos sąlygos imtis bet kokios, su jų sektoriumi nesiejamos, veiklos. „Lietuvos energijos“ įmonių grupei priklausanti bendrovė UAB „NT Valdos“ užsiima nekilnojamojo turto vystymu – su energetikos sritimi nesusijusia veikla – ir atitinkamai yra nekilnojamojo turto rinkos dalyvė.

Taip pat auditoriai išdėstė sisteminius pastebėjimus dėl nenaudojamo ir jų tiesioginėje veikloje nereikalingo VVĮ ir jų dukterinių įmonių turto ir dėl nenaudingai nuomojamos bei neprižiūrimos valstybinės žemės.

Seimo Audito komiteto nariams daug klausimų sukėlė žemės patikėtinės funkcijas vykdančios Nacionalinės žemės tarnybos veikla, kuri nevykdydama vienos iš savo pagrindinių funkcijų – valstybinės žemės naudojimo kontrolės – nesidomi nei išnuomota valstybine žeme, nei joje esančiais pastatais.

Audito komitetas, siekdamas prisidėti prie valstybės valdomų įmonių veiklos efektyvumo užtikrinimo ir viso viešojo sektoriaus valdymo skaidrumo ir atsakomybės didinimo, parengė Seimo nutarimo dėl Valstybės kontrolės atlikto valstybinio audito ataskaitos rekomendacijų įgyvendinimo projektą, kuriame yra išdėstyti pasiūlymai Vyriausybei ir Nacionalinei žemės tarnybai dėl konkrečių problemų sprendimo.

Apgailestauju, kad neaiški VVĮ dukterinių įmonių veikla, nėra šių įmonių bendro sąrašo, todėl net nežinomas VVĮ dukterinių įmonių skaičius, o tai turėtų būti sprendžiama sistemiškai valstybės mastu. T Shirt Kenzo Homme Soldes Taip pat noriu padėkoti Valstybės kontrolei už akcentuotas sistemines įžvalgas, susijusias su valstybės turto valdymu bei valstybės valdomų įmonių specifika.

Ar tinkamai ginami „Gariūnų“ parke dirbančių smulkiųjų ir vidutinių verslininkų interesai?

Seimo Audito komiteto pirmininkas Vytautas Kamblevičius, svarstydamas Valstybės kontrolės parengtą valstybinio audito ataskaitą „Valstybei svarbūs ekonominiai projektai“ atkreipė dėmesį į smulkiųjų ir vidutinių verslininkų interesus dirbančių verslo parko „Gariūnai“ teritorijoje. Valstybės kontrolės pateiktoje išvadoje yra pažymėta, jog 2010 m. iniciatyvinės smulkiųjų prekybininkų grupės atstovai kreipėsi į Ūkio ministerija ir nurodė, kad verslo parką „Gariūnai“ valdančios bendrovės reikalauja mokėti depozitinius 10 000 Lt (2896,2 EUR) užstatus už naujai pastatytus pastatus. Adidas Yeezy Boost 350 Homme Negana to, šį skundą pasirašė daugiau nei 600 smulkiųjų verslininkų. Adidas Ultra Boost Homme Pas Cher Tačiau nuo 2010 m. iki šios dienos ministerija nėra gavusi situacijos paaiškinimo iš verslo parką valdančių bendrovių, todėl vis dar nėra įvertinta, ar bendrovės nepažeidė sutarties reikalavimų.

Seimo Audito komiteto pirmininkas V. Kamblevičius pažymėjo, jog įgyvendinant Paslaugų smulkiam ir vidutiniam verslui parko „Gariūnai“ projektą, bendrovės įsipareigojo laikantis sutarties sąlygų nenustatyti jokių papildomų ir ekonomiškai nepagrįstų mokesčių ir rinkliavų smulkiems ir vidutiniams verslininkams, dirbantiems Gariūnų parko teritorijoje, kaip įnašo, kuriuo būtų visiškai ar iš dalies dengiamos projekto įgyvendinimo (statinių statyba, įrengimas, inžinierinės infrastruktūros įrengimas ir pan.) išlaidos.

„Kodėl valstybinės svarbos projektą administruojančios įmonės nesugebėjo ar nenorėjo įrengti sutartyje numatytų amatininkų ir liaudies meistrų zonų, kurių plotas 1000 m2, ir taip nebuvo sukurtas numatytas darbo vietų skaičius – 100 vnt. iki 2015 m. Adidas Yeezy Boost 350 Acheter rugsėjo 1 d. Man kyla labai daug klausimų kodėl bendrovės taip atkakliai vengia pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimą, o Ministerija 2010–2015 m. laikotarpiu daugiau nei 15 kartų kreipėsi į verslo parką „Gariūnai“ valdančias bendroves, tačiau nė karto negavo ataskaitų ir informacijos apie projekto įsipareigojimų įgyvendinimą. Sieksime išsiaiškinti ar smulkiųjų ir vidutinių verslininkų, dirbančių Gariūnų parko teritorijoje interesai yra tinkamai atstovaujami“, – pabrėžė Audito komiteto pirmininkas V.

Susitikimas su Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos tarybos nariais bei apsilankymas VŠĮ Rokiškio rajono ligoninėje

Pirmadienį Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės pavaduotojas Kęstas Komskis , Slip Calvin Klein Baratos Seimo Audito komiteto pirmininkas Vytautas Kamblevičius lankėsi Rokiškio rajono savivaldybėje. Ropa Interior Calvin Klein Barata Apsilankymo metu Seimo nariai susitiko su VŠĮ Rokiškio rajono ligoninės direktoriumi Raimundu Martinėliu.

Skriaudžiuose pagerbti krašto šviesuoliai

Kiekvienais metais vasario pradžioje į Veiverių seniūniją atkeliauja graži šventė, kurioje pagerbiami nusipelnę ir kraštą garsinantys žmonės, įvertinami jų darbai, profesinė, veikla, iniciatyvos. Šiais metais .,,Via Vera 2016“ šventės metu apdovanota 14 nominantų. Calvin Klein Ropa Interior Mujer

DSC_1371 DSC_1350

Nominancijos įteiktos: Egidijui ir Donatai Gyliams (Pagalba žmogui), Linai Kazlauskienei (Sveikatos apsauga), Daivai Macijauskienei (Sportas), Irenai Grinevičienei (Mokslas ir švietimas), Cezarui Pacevičiui (Visuomeninė veikla), Vidui Ruseckui ( Verslo plėtra), Ovidijui Drūliai (Kaimo plėtra), Loretai Krušinskienei (Išradingas Kaimo aplinkos gražintojas), Gabrielei Kveragaitei (Jaunimo lyderis), Valiui Januševičiui (Veiklumas ir iniciatyvumas), Ramintai Grėbliauskienei (Kultūra), Dalytei Raslavičienei (Patriotizmo ugdymas), Kęstučiui Vosyliui (Seniūnijos pasididžiavimas).

Nominantams dėkojo, įteikė padėkos raštus ir atminimo dovanas Lietuvos Respublikos Seimo narys Vytautas Kamblevičius. Tangas de Calvin Klein Vytautas Kamblevičius pasidžiaugė, kad žmonių pagarbą ir įvertinimą pelnė ir partijos „Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus nariai: Lina Kazlauskienė, Daiva Macijauskienė, Cezaras Pacevičius, Loreta Krušinskienė.

Nominantus apdovanojo ir partijos „Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus pirmininko pavaduotoja, Prienų rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė Loreta Jakinevičienė, kuri įteikė padėkos raštus Irenai Grinevičienei už nuopelnus mokslui ir švietimui, Daivai Macijauskienei už sportines iniciatyvas ir Ramintai Grėbliauskaitei už nuopelnus krašto kultūrai.

Smulkiųjų ūkių stiprinimas – daugelio Lietuvos žemės ūkio problemų sprendimo raktas

Vienas iš seniausių verslų Lietuvoje – žemės ūkis, kuris nors ir patyręs daug išbandymų, išlieka ypatingai svarbus daugeliui iš mūsų, o kartu ir visai Lietuvai. Smulkūs ūkiai geba lanksčiau prisitaikyti prie įvairių aplinkos bei rinkos pokyčių, taip pat kuria darbo vietas. Nors smulkieji ūkiai Lietuvoje sudaro du trečdalius visų Lietuvoje žemę deklaravusių ūkių, pasigendama politinės valios jų kūrimosi skatinimui bei rėmimui.966_850_410_1

Manau, kad ilguoju laikotarpiu smulkių ir vidutinių ūkių (iki 30 ha) išsaugojimas leis išlaikyti šalies žemės ūkį stabilesnį. Nors galima teigti, kad teoriškai stambūs ūkiai technologiškai ir ekonomiškai yra racionalesni ir perspektyvesni, tačiau Lietuvoje jie neišsprendžia nei socialinių, nei ekonominių bei ekologinių problemų. Žinoma, yra išimčių, tačiau daugelio stambių ūkių tikslas – pelnas ir intensyvi gamyba, o smulkieji ūkiai dažnai gali užsiimti bei plėtoti netradicinius žemės ūkio verslus (tokius kaip vaistinių žolelių, įvairių uogų auginimas ir kt.).

Ypatingai svarbu daugiau dėmesio skirt smulkiesiems ir vidutiniams ūkiams modernizuoti bei jų konkurencingumui didinti, kadangi būtent tai padės išsaugoti tvarią ūkių struktūrą Lietuvoje. Remiant ūkininkavimo tradicijų puoselėjimą, darnaus verslo planavimą, gamtinių išteklių saugojimą, turi būti taikomas didesnis ES paramos intensyvumas (iki 30 proc. metinio tiesioginių išmokų finansavimo) smulkiesiems ūkininkams. Taip pat parama turi būti diferencijuojama pagal kiekvieno regiono specifiškumą, atsižvelgiama į ūkininkavimo sąlygas. Smukliesiems ūkiams sunku konkuruoti su stambiais siekiant gauti ES paramą. Iš oficialiai pateikiamų duomenų galima teigti, kad iš 116 tūkst. ūkių tik 500 yra stambūs, tačiau būtent jiems iš 140 mln. T Shirt Ralph Lauren Pas Cher EUR ES paramos skirta beveik 100 mln. EUR, o likusiems 115,5 tūkst. Philipp Plein Polo Homme ūkių – tik 40 mln. EUR. Nemažai sunkumų kelia ir vis dar didelė administracinė našta. Atsižvelgiant į tai, kad dažnai kaime gyvenantiems ir smulkius ūkius turintiems žmonėms sunku suprasti sudėtingus bei painius dokumentus, kurie reikalingi siekiant gauti paramą, turėtų būti parengtos aiškios pavyzdinės dokumentų pildymo formos, su aiškiomis nuorodomis bei paaiškinimais, identifikuoti ir pašalinti pertekliniai, nereikalingi informaciniai įpareigojimai.

Labai svarbu tai, kad nors kooperacija yra suprantama kaip modernaus žemės ūkio bruožas, Lietuvoje tam ryžtasi vos 4 proc. žemdirbių. T Shirt Balmain Paris Šiuo metu yra nemažai smulkių bei fiktyvių kooperatyvų. Svarbu supaprastinti kooperatyvų kūrimo ir jų veiklos tvarką, įdiegti saugiklius, jog būtų eliminuota iškreipta kooperacija, nustatyti aiškų ir ilgalaikį jų rėmimą, skatinant smulkiuosius ūkininkus ir miško savininkus kooperuotis ir tuo pačiu diegti modernias technologijas.

Dar viena problema – realiai neveikiantys arba priešingai, per daug sudėtingi įstatymai. Turi būti supaprastinta aplinkosaugos srities teisinė bazė, netaikant perteklinių griežčiausių reikalavimų, kurie riboja žemės ūkio veiklą ir vystymąsi, ypatingai saugomose teritorijose. Manau, kad reikalinga patobulinti teisės aktus, siekiant kad statant naujas ar rekonstruojant naujas fermas, kuriose planuojama auginti iki 300 sutartinių gyvulių, nereikėtų rengti detaliųjų teritorijų planavimo dokumentų, nebūtų privalomas poveikio aplinkai vertinimas, nereikėtų iš naujo nustatyti sanitarinių apsaugos zonų bei gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų. Ūkininkauti sunku pradėti netgi tiems asmenims, kurie norėtų sukurti smulkius ūkius ir tęsti ūkininkavimo tradicijas savo tėvams ar seneliams priklausiusioje žemėje.

Skatinant emigrantus sugrįžti į Lietuvą, leisti jaunimui likti, grįžti ir savo gyvenimą kurti kaime, vystyti žemės ūkio veiklą, o tuo pačiu remti smulkiųjų ūkių plėtrą, svarbu sudaryti galybes perduoti fiziniams asmenims, kurie vykdys žemės ūkio veiklą, valstybinės žemės kaimo vietovėse (iki 10 ha) naudotis neatlygintinai su galimybe ją išsipirkti ateityje.

Šiuo metu yra daugybė įvairių strategijų, dokumentų, teisės aktų, įvairių apibrėžimų bei sąvokų, kurie turėtų demonstruoti bei atskleisti valstybės rūpestingumą Lietuvos žemei, jos galimybių išsaugojimą. Tačiau būtina priimti ryžtingus sprendimus, kurie tiesiogiai sudarytų smulkios ir įvairios žemėnaudos vystymo galimybes.