Pateikti teisės aktų projektai

 

Eil. Nr.

 Data 

 Dokumentas 

 Statusas 

1. 2013-09-19 Seimo NUTARIMO “Dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo paskelbimo” PROJEKTAS XIIP-1016 2013-09-19
2.        2013-09-12 Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 6 ir 28 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS XIIP-975 2013-09-12
3.        2013-07-02 Seimo NUTARIMO “Dėl bendrosios žemės ūkio politikos reformos” PROJEKTAS XIIP-824 2013-07-02 Projektas priimtas 2014-03-20
4.        2013-06-20 Seimo NUTARIMO “Dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio” PROJEKTAS XIIP-765 2013-06-20
5.        2013-06-18 Transporto veiklos pagrindų įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS XIIP-731 2013-06-18
6.        2013-06-11 Valstybinių šalpos išmokų įstatymo 7 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS XIIP-688 2013-06-11
7.        2013-05-30 Seimo NUTARIMO “Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl 2007 m. Nacionalinėje energetikos strategijoje suformuluotų siekių įgyvendinimo rezultatų įvertinimo ir situacijos energetikos sektoriuje išsiaiškinimo” PROJEKTAS XIIP-637 2013-05-30 Projektas priimtas 2013-06-11
8.        2013-05-30 Seimo NUTARIMO “Dėl Seimo laikinosios komisijos sudarymo dėl galimo poveikio Lietuvos teismams ir šių teismų teisėjams” PROJEKTAS XIIP-638 2013-05-30
  1. 9.       
2013-05-22 Seimo NUTARIMO “Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo” PROJEKTAS XIIP-601 2013-05-22 Nepriimtas 2013-05-23
10.      2013-02-05 Asociacijų įstatymo 12 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS XIIP-246 2013-02-05
11.      2014-07-16 Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo Nr.  I-130 2, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6(1) straipsniu įstatymo projektas XIIP-2025 2014-07-16
12.      2014-07-02 Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS XIIP-1976 2014-07-02
13.      2014-06-05 Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 5 ir 17 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS XIIP-1898 2014-06-05
14.      2014-06-05 SEIMO NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo paskelbimo“ 2 straipsnio pakeitimo“ PROJEKTAS XIIP-1894 2014-06-05
15.      2014-04-24 Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Prezidento Rolando Pakso pilietinių ir politinių teisių atstatymo sudarymo“ PROJEKTAS XIIP-1751 2014-04-24 Projektas priimtas 2014-05-13
16.      2014-04-17 Susirinkimų įstatymo Nr.I-317 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS XIIP-1709 2014-04-17 Projektas priimtas 2014-07-15
17.      2014-03-12 Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. I-1392 pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS XIIP-1589 2014-03-12
18.      2014-03-12 Miškų įstatymo Nr. I-671 papildymo 4(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS XIIP-1588 2014-03-12 Projektas priimtas 2014-04-24
19.      2014-03-12 Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo Nr. IX-1314 pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS XIIP-1587 2014-03-12 Projektas priimtas 2014-04-24
20.      2014-03-10 Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. XI-968 pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) XIIP-1580 2014-03-10 Projektas priimtas 2014-06-26
21.      2014-03-10 Seimo NUTARIMO „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 2 straipsnio 2 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 str., 7 str. 1 daliai, 56 str. 2 daliai, 78 str. 1 daliai, 135 str. 1 daliai, 138 str. 3 daliai, Lietuvos Respublikos Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje 2 daliai, demokratinės valstybės principams“ PROJEKTAS XIIP-1574 2014-03-10 Projektas priimtas 2014-03-18
22.      2014-03-10 Baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS XIIP-1573 2014-03-10
23.      2014-03-10 Baudžiamojo kodekso 186 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS XIIP-1572 2014-03-10
24.      2014-02-20 Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. XI-2070 „Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo“ 2 straipsnio pakeitimo“ PROJEKTAS (dėl Roko Stabingio, Jono Udrio, Justino Žilinsko išbraukimo) XIIP-1514 2014-02-20
25.      2013-12-05 Energetikos įstatymo 8 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS XIIP-1306 2013-12-05
26.      2013-11-26 Seimo STATUTO “Dėl Seimo statuto 18 straipsnio pakeitimo” PROJEKTAS XIIP-1266 2013-11-26
27.      2013-11-15 Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS XIIP-1217 2013-11-15
28.      2013-11-14 Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (dėl Lietuvos geodezininkų ir matininkų dienos) XIIP-1208 2013-11-14
29.      2013-11-06 Seimo NUTARIMO “Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti ar Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymas pagal Konstitucijoje nustatytą priėmimo tvarką neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai” PROJEKTAS XIIP-1167 2013-11-06 Projektas priimtas 2013-11-07
30.      2013-10-25 Konstitucinio Teismo įstatymo 19 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS XIIP-1134 2013-10-25