Rinkimų programa

Mano siekiai:

  • Didinti žmonių dalyvavimą valstybės valdyme, mažinti LR Seimo narių skaičių iki 71, įvesti visų lygių tiesioginius rinkimus.
  • Didinti minimalią algą, vidutinį atlyginimą.
  • Siekti, kad šilumos, atliekų tvarkymo paslaugos būtų sugrąžintos į savivaldybių rankas.
  • Pensininkų sąskaita nebespręsti valstybės valdymo problemų.
  • Užtikrinti deramą vietą mokslui,  kultūrai, švietimui, medicinai.
  • Siekti tolygaus ES lėšų paskirstymo Žemės ūkio ir kitose Lietuvai ekonomiškai svarbiose srityse.

Nauji iššūkiai, žmonių lūkesčiai, tikslų, orientuotų ne į tuščių pažadų dalijimą, bet į rezultato  siekimą, yra mano, kaip Lietuvos piliečio, politiko pareiga. Todėl patikėkite manimi, turinčiu didelę vadovo, politiko patirtį, kartu kurkime valstybę, kurioje būtų gera gyventi, mokytis ir dirbti, būtų gerbiamas kiekvienas pilietis, žmonių likimus spręstų patys žmonės, o ne saujelė išrinktųjų.