Prienų rajone paminėta Gedulo ir Vilties diena

Lietuvos Respublikos Seimo narys Vytautas Kamblevičius dalyvavo renginiuose skirtuose Gedulo ir vilties dienai paminėti. Prienuose vykusiame minėjime ,,Išėjusiems sugrįžti“, Mauručiuose -  ,,Mano gimtinė Lietuva“. Vytautas Kamblevičius prisiminė svarbiausius istorijos faktus apie trėmimus į Sibirą, kurie prasidėjo 1941 m. birželio 14-osios naktį Sovietų Sąjungos įsakymu, padėkojo renginių organizatoriams.

 

Gedulo

Prienų skyriaus informacija

 

Audito komitetas: Valstybės kontrolė atskleidė sistemines valstybės turto naudojimo spragas

Seimo Audito komitete buvo išklausyta Seimo 2016 m. kovo 22 d. priimtu nutarimu Valstybės kontrolei pavesto atlikti „Lietuvos energijos“ valdomos bendrovės „NT Valdos“ ir Karalienės Mortos mokyklos 2015 m. rugsėjo 11 d. preliminariosios sutarties sudarymo ir vykdymo valstybinio audito ataskaita.Audito komitete

Valstybės kontrolieriai, atlikę valstybinį auditą, nustatė sisteminių problemų: Valstybės valdomų įmonių (VVĮ) dukterinės įmonės, sudarydamos sutartis, netaiko skaidrumo ir konkurencingumo principų, joms sudarytos sąlygos imtis bet kokios, su jų sektoriumi nesiejamos, veiklos. „Lietuvos energijos“ įmonių grupei priklausanti bendrovė UAB „NT Valdos“ užsiima nekilnojamojo turto vystymu – su energetikos sritimi nesusijusia veikla – ir atitinkamai yra nekilnojamojo turto rinkos dalyvė.

Taip pat auditoriai išdėstė sisteminius pastebėjimus dėl nenaudojamo ir jų tiesioginėje veikloje nereikalingo VVĮ ir jų dukterinių įmonių turto ir dėl nenaudingai nuomojamos bei neprižiūrimos valstybinės žemės.

Seimo Audito komiteto nariams daug klausimų sukėlė žemės patikėtinės funkcijas vykdančios Nacionalinės žemės tarnybos veikla, kuri nevykdydama vienos iš savo pagrindinių funkcijų – valstybinės žemės naudojimo kontrolės – nesidomi nei išnuomota valstybine žeme, nei joje esančiais pastatais.

Audito komitetas, siekdamas prisidėti prie valstybės valdomų įmonių veiklos efektyvumo užtikrinimo ir viso viešojo sektoriaus valdymo skaidrumo ir atsakomybės didinimo, parengė Seimo nutarimo dėl Valstybės kontrolės atlikto valstybinio audito ataskaitos rekomendacijų įgyvendinimo projektą, kuriame yra išdėstyti pasiūlymai Vyriausybei ir Nacionalinei žemės tarnybai dėl konkrečių problemų sprendimo.

Apgailestauju, kad neaiški VVĮ dukterinių įmonių veikla, nėra šių įmonių bendro sąrašo, todėl net nežinomas VVĮ dukterinių įmonių skaičius, o tai turėtų būti sprendžiama sistemiškai valstybės mastu. Taip pat noriu padėkoti Valstybės kontrolei už akcentuotas sistemines įžvalgas, susijusias su valstybės turto valdymu bei valstybės valdomų įmonių specifika. Būtina siekti, kad valstybės valdomas turtas duotų didžiausią grąžą valstybei.

Seimo narys Vytautas Kamblevičius

Savivaldybių išorės audito sistemos pokyčiai – būtini

Valstybės kontrolės atlikta kasmetinė savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamų auditų išorinė peržiūra parodė, kad nė vienos iš 2016 metais vertintų tarnybų negalima įvertinti kaip veikiančios be trūkumų.405833_112728545513922_875344649_n

Lyginant su ankstesnių metų atliktais peržiūros rezultatais, pastebėta, kad kai kurių tarnybų atliktų auditų kokybės lygis blogėja, o savivaldybėse iki šiol neišspręsta problema, kai tarnybose dirba tik vienas darbuotojas, todėl neįmanoma užtikrinti tinkamos audito kokybės kontrolės. Seimo Audito komitetas tikisi, kad komiteto parengtas Vietos savivaldos įstatymo projektas (Nr. XIIP-4253) dėl tarnybose dirbančių darbuotojų skaičiaus artimiausiu metu bus priimtas ir padės išspręsti šią problemą.

Mūsų tikslas, kad išorės audito sistema vietos savivaldoje veiktų efektyviai, o jos poveikį ir naudingumą, kaip efektyviau organizuoti veiklą ir taupyti lėšas, pajustų merai, viešojo sektoriaus subjektai ir savivaldybės gyventojai.

Plačiau nagrinėti savivaldybių išorės audito sistemos problemas planuojama ir birželio 8 d. Seimo I rūmų Konstitucijos salėje 14 val. organizuojamoje konferencijoje „Savivaldybių išorės audito sistema Lietuvoje: patirtys, įžvalgos ir ateities iššūkiai“. Joje žiniomis ir įžvalgomis dalysis Valstybės kontrolės, Savivaldybių kontrolierių asociacijos, Savivaldybių asociacijos ir Specialiųjų
tyrimų tarnybos atstovai.

Tikiuosi, kad konferencija sudomins ir savivaldybių merus, o diskusija suinteresuotų atstovų rate bei apžvelgta kitų valstybių išorės audito sistemų įvairovė,  padės rasti tinkamus sprendimus, kaip šią sistemą tobulinti.

Lietuvos Respublikos Seimo narys Vytautas Kamblevičius

Prieniečius sveikino partijos ,,Tvarka ir teisingumas“ pirmininkas R. Paksas ir Lietuvos Respublikos Seimo narys V. Kamblevičius

Šeštadienį Lietuvos Respublikos Seimo narys V. Kamblevičius dalyvavo rajoninėje dainų ir šokių šventėje ,,Tykiai, tykiai Nemunėlis teka“. Kartu su svečiais iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Baltarusijos V. Kamblevičius pasveikino prieniečius, palinkėjo tęsti gražias tradicijas, mylėti dainą ir šokį. Pačiu įsimintiniausiu šventės akcentu tapo įspūdingas, kvapą gniaužiantis aviacinis šou ir partijos ,,Tvarka ir teisingumas“ pirmininko Rolando Pakso sveikinimas.

IMG_7173 IMG_7177

Prienų skyriaus informacija