Kai sprendimai priimami nepasitarus su gyventojais

Trečiadienį erdviuose Dukurmonių kaimo gyventojos Marytės Nenartavičienės namuose susirinko per dvi dešimtis šio ir aplinkinių Sobuvos, Babiagūros, Pranapolio, Steponiškių, Pečiauskų kaimų atstovų, sunerimusių, kad su jais nepasitarus buvo priimtas sprendimas šalia Dukurmonių gyvenvietės, kurioje gyvena per šimtą gyventojų, įrengti afrikinio kiaulių maro gaišenų užkasimo vietą. Susitikti su seniūnaitės Vidos Ivanauskienės iniciatyva sukviestais gyventojais atvyko  Seimo narys Vytautas Kamblevičius, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas, Prienų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Gediminas Banys, Prienų rajono savivaldybės tarybos narė Loreta Jakinevičienė.

gaisenU VIETADar praeitų metų liepos 4 d., vykdant Valstybinės maisto ir veterinarijos direktoriaus – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimą, buvo sušauktas Prienų rajono ekstremalių situacijų komisijos posėdis, kuriame priimtas nutarimas, siekiant užkirsti kelią afrikinio kiaulių maro paplitimui, nustatyti (parinkti) gyvūnų gaišenų užkasimo vietą.  Taigi buvo parinktas  0,25 ha ploto laisvą valstybinės žemės sklypą, esantis Babiagūros kaime (Jiezano seniūnija).

Apie tai, kad Jiezno seniūnijoje ketinama įrengti gaišenų užkasimo vietą, iki sprendimo priėmimo nežinojo nei seniūnas, nei gyventojai.

Dukurmonių seniūnaitės V. Ivanauskienės iniciatyva gyventojai rinko parašus ir kreipėsi į Seimo narį V.Kamblevičių, Tarybos narę L.Jakinevičienę bei savivaldybės merą, kad sprendimas būtų atšauktas, motyvuodami tuo, kad vos per 200 metrų nuo numatytos laidojimo vietos gyvena Ryčio Ivanausko šeima, kiek toliau (už 350 metrų) yra Ritos Adomaitienės sodyba, iki Dukurmonių gyvenvietės vandens bokšto – apie 400 metrų, mažiau nei už puskilometrio yra poilsiautojų pamėgtas Surmiaus (Vilkų) ežeras, šalio jo – Paukščių piliakalnis.

Pasak L.Jakinevičienės, ji projekto rengėjų klaususi,  ar šis sprendimas suderintas su gyventojais. Buvo gautas teigiamas, tačiau akivaizdžiai melagingas patikinimas, jog vietos gyventojai pritarė šiam projektui. Paaiškėjus, kad gyventojai apie tai nieko nežinojo ir su jais šiuo klausimu niekas nesitarė ir nediskutavo,  L.Jakinevičienė lapkričio mėnesį kreipėsi į Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnybą dėl  priimto sprendimo teisėtumo.

Valstybės atstovė Kauno apskrityje Inesa Klimaitė – Mašalienė konstatavo, kad buvo laikomasi reglamentuojančių teisės aktų normų ir privalomų procedūrų, todėl sprendimas dėl aikštelės vietos parinkimo yra teisėtas.

Susitikimo su gyventojais metu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas V.Paulauskas gyventojams aiškino, jog realiai šios gaišenų utilizavimo vietos panaudoti nereikės, nes, prireikus, bus panaudotas kilnojamas utilizavimo įrenginys (krosnis). Tokią vietą numatyti reikia pagal  ekstremalių situacijų vadovo sprendimą.

Seimo narys V. Kamblevičiaus  šiuo klausimu buvo kategoriškas ir griežtas. Anot jo, su gyventojais tokiais jautriais klausimais reikia tartis ir diskutuoti.  Ir jei reali situacija – kad utilizavimo vietos nustatymas greičiausiai bus tik formalus sprendimas – gyventojams būtų paaiškinta prieš savivaldybės Tarybai priimant sprendimą, nebūtų kilę gyventojų priešiškumo.  Šiuo metu gyventojai renka parašus ir kreipsis į savivaldybės administraciją, kad būtų inicijuotas Tarybos sprendimo atšaukimas.

Ši situacija tik dar kartą įrodo, jog yra itin svarbu tartis ir derinti visus opius klausimus su vietos bendruomenėmis.

Prienų skyriaus informacija