Kašoniškiai džiaugėsi derliaus švente

Kartu su vėjyje plevenančiais gelsvais lapais, margaspalviais rudeniniais gėlių žiedais, vaisiais, daržovėmis per Prienų krašto seniūnijas keliauja rudens derliaus šventės. Praėjusį šeštadienį derliaus šventė užsuko ir į Kašonis,  sukvietusi ne tik šio krašto žmones, Jiezno apylinkių gyventojus, bet ir garbingus svečius.Untitle156d

 

Pailsėję po rudens darbų, kašoniškiai jau nuo pietų būriavosi prie bendruomenės namų. Ir ne šiaip būriavosi, į šventę jie atkeliavo nešini rudens gėrybėmis bei vaišėmis. Tai pirmoji tokia šventė Kašonyse. Šventėje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Vytautas Kamblevičius, Jiezno seniūnijos seniūnas Algis Bartusevičius, partijos Tvarka ir teisingumas Prienų skyriaus pirmininko pavaduotoja, Prienų rajono savivaldybės tarybos narė Loreta Jakinevičienė.  Pasveikinę susirinkusius į šventę žmones, svečiai linkėjo jiems ir toliau puoselėti, gražinti savo kraštą, stiprybės, sveikatos, šilumos ir darnos šeimose.

Ypatingo dėmesio sulakė šio krašto senjorai, kuriems sveikinimus ir gėlių žiedus įteikė Seimo narys V. Kamblevičius. Pasveikinti – Irena Sirtautienė, Natalija Petravičienė, Onutė Kandrotienė, Gražina Šimukauskienė, Pranas Šimukauskas, Pranė Simonavičiūtė, Jurgis Sodaitis, Marytė Sodaitienė, Ona Kandrotienė, Adelė Našlėnienė, Natalija Grušelionienė, Antanina Valatkevičienė, Vytautas Pyragas, Vincas Bajoras, Antanina Judickienė, Juozas Jankauskas, Juozas Malinauskas, Monika Taraškevičienė, Stasys Taraškevičius, Bronė Bieliauskienė, Jonas Bieliauskas,  Jonas Pieteris,  Domicelė Pieterienė, Ona Mikalauskienė.

Tarybos narė Loreta Jakinevičienė senoliams linkėjo būti sveikiems ir linksmiems, mylėti save taip, kaip kiti juos pamilę, žiūrėti širdimi į tuos, kuriuos širdim jaučia, tikėti kitais, būti laimingiems, būti visada savimi,  prisiminti jiems brangiausius žmones, kurie visada buvo šalia ir saugojo jų šeimos židinio jaukumą. Muzikinį sveikinimą senjorams dovanojo Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro kapela ,,Jieznelė“.

Šventės dalyvius, organizatorius ir svečius sužavėjo šio krašto žmonių rudens gėrybių paroda. Darbus vertino komisija, kuri buvo išrinkta šventės metu. Komisijos pirmininkė – Loreta Jakinevičienė, nariai – seniūnas Algis Bartusevičius, LR Seimo nario Vytauto Kamblevičiaus padėjėja Sonata Šalčiuvienė ir kašoniškė Aldona Butkevičienė. Pirmąją vietą parodoje ,,Derliaus išdaigos“  laimėjo Vida Ivanauskienė, Angelė Pyragienė, Nijolė Dekaminavičienė. Antroji vieta atiteko Jonui Bieliauskui, trečioji – Natalijai Grušelionienei, ketvirtoji – Deimantei Švedaitei. Nugalėtojams įteiktos Seimo nario Vytautui Kamblevičiaus padėkos. Paguodos prizai atiteko Editos ir Daliaus Kabašinskų šeimai, Nedui Švedui ir Vytui Milkeriui. Padėkos įteiktos ir šventės organizatoriams – Daliui Kabašinskui, Kašonių bendruomenės pirmininkei Nijolei Šiugždinienei, Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro kapelai ,,Jieznelė“.

Už žemės ūkio vystymą ir plėtrą Jiezno seniūnijoje padėkota ir ūkininkui Stasiui  Taraškevičiui. Gražūs rožių žiedai sušildė ir renginio vedėjos Vidos Ivanauskienės rankas.

Nors šventėje netrūko dovanų, šokių, dainų, tačiau pačią didžiausią dovaną šio krašto žmonėms įteikė Natalija Grušelionienė, sukūrusi specialiai šiai šventei dainą, kurią padainavo kartu su Adele Našlėniene.

Po renginio žmonės nenorėjo dar ilgai eiti namo. Senjorai sakė, kad tai pati gražiausia šventė, kurią jie prisimena. Daugelio jų akyse tvenkėsi ašaros. Renginio vedėja ir organizatorė Vida Ivanauskienė dėkojo visiems senoliams, nepagailėjusiems laiko, sveikatos ir atvykusiems į šią šventę. Anot jos, rudens šventės turi tapti tradicinėmis ir kiekvienais metais džiuginti žmones.

 

Partijos Tvarka ir teisingumas Prienų skyriaus informacija

Derliaus šventė Stakliškių seniūnijoje

Spalio 26 d. Lietuvos Respublikos Seimo narys Vytautas Kamblevičius,  Prienų rajono savivaldybės tarybos nariai Loreta Jakinevičienė ir  Cezaras Pacevičius dalyvavo Šv. Mišiose Stakliškių parapijos bažnyčioje, kurios aukojamos už žemdirbius, krašto žmones. Po Šv. Mišių visi  skubėjo į Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centrą, kuriame vyko Derliaus šventė.stakliškės

Šventės metu Vytatautas Kamblevičius padėkos raštus už ekologinio ūkio plėtrą įteikė šios seniūnijos ūkininkams: Vidui Charašauskui, Ievai Vaitkevičienei, Rimui Rudžiui, Irenai Blažonienei, Mindaugui  Putuckai, Sauliui Dimšai, Dariui Adomaičiui,  Algirdui Pronckui, Vytautui  Šadževičiui. Už žemės ūkio vystymą ir plėtrą Stakliškių seniūnijoje padėkos raštai įteikti ūkininkams – Neringai ir Sigitui Šiupšinskams bei Vytui Račkiui.

Už kasmetinės, tradicinės Derliaus šventės organizavimą Seimo nario padėkos įteiktos Prienų rajono savivaldybės administracijos Stakliškių seniūnijai, Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centrui.

V. Kambelvičius, L. Jakinevičienė, C. Pacevičius, partijos Tvarka ir teisingumas Stakliškių seniūnijos koordinatorius Ž. Labanauskas sveikino šventės dalyvius, linkėjo jiems ir toliau gražinti, puoselėti savo gimtąjį kraštą, stiprinti ūkius. Už krašto žmonių telkimą padėkota šio krašto seniūnaičiamas, Stakliškių seniūnijos bendruomenių atstovams: Užuguosčio kaimo bendruomenėms „Užuguostis“, „Radasta“, Vyšniūnų bendruomenei, kaimo bendruomenei „Stakliškės“,  Pieštuvėnų kaimo bendruomenei  „Pieštuvėnai“,  Želkūnų kaimo bendruomenei.

Skambant Stakliškių Kultūros ir laisvalaikio centro kapelai šventėje netrūko nei juoko, nei dainų, nei linksmų šokių. Prie rudens gėrybėmis ir gausiomis vaišėmis nuklotų bendruomenių stalų diskutavome, kalbėjomės apie kasdienius žmonių darbus, rūpesčius. Šventėje netrūko nei juoko, nei skambių dainų.

Partijos Tvarka ir teisingumas

Prienų skyriaus pirmininko pavaduotoja

Loreta Jakinevičienė

Kol valdžia snaudžia, šilumos kaina jiezniečiams sparčiai kyla

Jau ne kartą spaudoje pasisakiau apie nuostabą keliantį šilumos ūkio valdymą Prienų mieste. Tačiau šilumininkų neūkiškumas ir valdininkų neveiklumas šįkart perpildė jiezniečių kantrybės taurę. Praradę viltį Jiezno miestelio gyventojai kreipėsi ne tik į mane, bet ir į žiniasklaidą. Anot jų, mokėti už šildymą (48,81 kv. m plotas) su gyvatuko mokesčiu vidutiniškai po 459,88 Lt., kai kambario temperatūra tesiekia 9 laipsnius šilumos, mažių mažiausiai – absurdas.

desimtukas +++Apsilankius gyventojų butuose man visiškai nesuprantama, kaip viduje gali būti tokia žema temperatūra, nors sudėti plastikiniai langai, apšildyti balkonai. Nesuvokiami  ir valdžios vyrų bei šilumos atstovų pasiteisinimai. AB „Prienų šilumos tinklai“ direktorė A.Minciuvienė teigia, kad vien tik per laikotarpį, kai Jiezno šilumos ūkis buvo perduotas savivaldybės žinion (tai buvo padaryta 2011 m.), 1kWh kaina Jiezno katilinėje sumažėjo nuo 43 centų iki 32,06 cento. Anot administracijos direktoriaus A. Marcinkevičiaus, kaina sumažėjo 3,43 cento. Tačiau gyventojų sąskaitos rodo priešingai. 2010 metais sausio mėnesį vidutiniškai už 2 kambarių (49,19 kv.m. plotas) butą jiezniečiai mokėjo 261 Lt., 2011 m. – 254 Lt. Šias metais sąskaita įspūdinga  625,95 Lt. Norisi dar priminti, kad sumažinti kuro kainą buvo žadama atsisakius brangaus dyzelino bei įrengus biokuru kūrenamą katilinę ne tik Jiezno, bet ir Balbieriškio miestelyje. Mano žiniomis,  Balbieriškio gyventojų piniginės mokant už šildymą naudojant,,pigesnę“ kuro rūšį taip pat gerokai ištuštėjo. Tai kaip suprasti,  kuras pigesnis, o kaina daugiau negu dvigubai didesnė!

Į jokius kritikos rėmus netelpa ir valdininkų komentarai dėl patiriamų šilumos nuostolių trasose. Pasak Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus A. Marcinkevičiaus, šie nuostoliai daro įtaką šilumos kainai. Tačiau A.Minciuvienė aiškina, kad  AB „Prienų šilumos tinklai“ bendrovei perėmus šilumos tiekimą Jiezne, nuostoliai trasose šiek tiek sumažėjo ir siekia 15 proc. Jeigu nuostoliai mažesni,  tai ir kaina turėtų būti mažesnė. Nieko konkretaus nepaaiškinama ir apie tai, kodėl kuras iki šiol saugomas po atviru dangumi, kodėl aikštelėje suverstas durpes ir medžio atliekas bei pelenų kauburius merkia lietus, pusto vėjas. Dėl šios situacijos kaltų pasirodo taip pat nėra. A.Minciuvienė teigia, kad UAB „Roalsa“, be abejonės, atsilieka nuo sutartų terminų: dengta kuro saugykla ir automatinė kuro padavimo linija jau turėjo būti įrengta, dabar bendrovė terminą prašo pratęsti. Absurdiška ir tai, kad apie stoginę, ar ji tvarkingai įrengta, nežino nei savivaldybės administracijos direktorius A.Marcinkevičius, nei kiti atsakingi specialistai, nors ne už kalnų jau pavasaris. Vietoje to, jog  išsiaiškintų susiklosčiusią situaciją, atsakingi valdininkai puola ginti kolegų. Anot A. Minciuvienės, bendrovės vadovai nekalti, nes savivaldybė vėluoja atsiskaityti už biudžetinėms įstaigoms tiekiamą šilumą. Prienų rajono savivaldybė už pagamintą ir pateiktą šilumą bendrovei skolinga beveik 0,5 mln. litų. Apmaudu, kad valdančiosios daugumos priimtame 2014-ųjų metų savivaldybės biudžete neatsirado vietos įsiskolinimams už šilumą kompensuoti, tačiau  net 50 tūkstančių didesne (2050000Lt.) suma buvo pamaloninti komunalinių atliekų tvarkytojai. Nieko konkretaus nepaaiškinama ir apie žadėtą automatinę kuro padavimo liniją, patvirtintus investicijų planus, jų vykdymą.

Pinigų taupyti ir ūkiškai tvarkytis nesuinteresuoti ir UAB ,,Roalsa“ atstovai, nes jie vis tiek gauna savo  pelno dalį. Sunku komentuoti A. Minciuvienės pasakymą, kad šilumos ūkis Jiezne išlieka nuostolingas ir dėl vartotojų nemokumo, nežymiai ją lemia ir šilumininkų pasiimama pelno dalis. Ji yra kiek mažesnė nei 5 proc. norma, bet pagrįsta ekonominės logikos principais, pagal kuriuos įdėtos investicijos turi atsipirkti.

Mielieji, tai į ką gi investuoja ši bendrovė, jeigu Jūs patys teigiate, jog investiciniai įsipareigojimai nevykdomi. Gal investuojama į netinkamai saugomą ir nekokybišką kurą? O gal vadovaujamasi tokia taisykle – kuo daugiau sudeginsim kuro, tuo daugiau pelno liks? Tokia netvarka negali nepiktinti. Gal ir pasikartosiu, tačiau akivaizdu, kad savivaldybė atidavusi katilinę privatininkams „nusiplovė rankas“. Jokie specialistai dabar nekontroliuoja, ar tinkamai pasiruošta kūrenimo sezonui, kaip vykdomi įsipareigojimai. Jiezno gyventojų teigimu, valdžios ir šilumininkų reakcija į kritiką spaudoje buvo žaibiška. Nors dar ne pavasaris, bet ledai pajudėjo. Jau savaitės pradžioje subruzdusi ,,Roalsos“ brigada pradėjo intensyviai darbuotis. Tik ar iš to bus naudos? Nejau vykdyti savo tiesiogines funkcijas imamasi tik tuomet, kai paviešinamas aplaidumas? Apmaudu, tačiau greičiausiai ir vėl sulauksime tik pasiteisinimų. Manau, kad tokia situacija ilgiau tęstis negali. Ketinu kreiptis į Savivaldybės, AB „Prienų šilumos tinklai“, UAB „Roalsa“ vadovus, kad  paaiškintų priežastis dėl kurių kenčia Jiezno miesto gyventojai. Esu įsitikinęs, kad kiekvienas turime dirbti savo darbą atsakingai ir profesionaliai.

 

Partijos ,,Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyrius patvirtino kandidatus į mero ir savivaldybių tarybų rinkimus

Spalio 25 d. šeštadienį vykusioje partijos ,,Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus konferencijoje svarstytas dvidešimt vienas darbotvarkės klausimas. Išrinktas skyriaus pirmininkas, patvirtinti jo pavaduotojai, Prezidiumas, Taryba, seniūnijų koordinatoriai, poskyrių pirmininkai. Suformuotas ir patvirtintas penkiasdešimties kandidatų abėcėlinis sąrašas į 2015-2019 metų savivaldybių tarybų rinkimus, iškeltas kandidatas tiesioginiams mero rinkimams. Untitled

 

Prienų skyriaus pirmininku dvejų metų kadencijai perrinktas Vytautas Kamblevičius, kuris sėkmingai vykdo ne tik Lietuvos Respublikos Seimo nario pareigas, bet ir geba telkti Prienų skyriaus komandą. Kandidate į tiesioginius mero rinkimus iškelta ir patvirtinta Prienų skyriaus pirmininko pirmoji pavaduotoja Loreta Jakinevičienė. Kandidatų sąraše į Savivaldybės tarybą – įvairių profesijų atstovai iš visų dešimties Prienų rajono seniūnijų. Džiugu, kad tarp kandidatų daug jaunimo, kuris, kaip sakė pirmininkas Vytautas Kamblevičius, yra ambicingas, turi įvairių minčių, pasiūlymų. Kandidatė į mero postą, ilgametė Prienų bendruomenės pirmininkė Loreta Jakinevičienė padėkojo skyriaus nariams už pasitikėjimą. Anot jos, kandidatuoti į mero postą labai atsakingas žingsnis, tačiau  asmeninės savybės,  įgytos žinios, profesinė patirtis  leis pateisinti ne tik partijos kolegų,  bet ir Prienų krašto žmonių pasitikėjimą, jų lūkesčius.  – ,,Esu gimusi ir užaugusi Prienų mieste, man jis visuomet buvo brangus ir svarbus, – sakė Loreta Jakinevičienė“.  Konferencijoje kalbėta ir apie Lietuvos Respublikos Seimo nario Vytauto Kamblevičiaus labdaros ir paramos fondą, kurio pristatymas visuomenei planuojamas gruodžio mėnesį. 

 

Partijos ,,Tvarka ir teisingumas“ Prienų skyriaus informacija

Nuo 2004 metų kasmet rugsėjo 27 d. Lietuvoje oficialiai švenčiama Lietuvos socialinių darbuotojų diena.

.SOCIAL

Noriu pasidžiaugti ir kartu padėkoti visiems socialiniams darbuotojams, kurie dirba profesionaliai, yra atsidavę žmonėms ir kuria geresnę, teisingesnę, gražesnę visuomenę.

Žinokite, jog Jūsų darbą lydi mano pagarba ir dėkingumas.

Lietuvos Respublikos Seimo narys

Vytautas Kamblevičius 

Geležinkelio problema tapo veiveriškių galvos skausmu

AB ,,Lietuvos geležinkeliai“  įgyvendinamo projekto ,,Rail Baltica“ esamo geležinkelio ruožo Marijampolė-Kazlų Rūda-Kaunas“ rekonstrukcija jau seniai neramina Veiverių ir Mauručių gyventojus. Dėl jos buvo kreiptasi į visas su ja susijusias institucijas, tačiau atsakymas vienas – visas problemas reikėjo spręsti projekto derinimo su savivaldybe stadijoje. Apmaudu, kad projektą suderinę savivaldybės atsakingi specialistai, Veiverių seniūnijos seniūnas tuo metu nesusitiko su gyventojais, ūkininkais, verslininkais ir neįsiklausė į jų nuomonę bei patarimus. Rail_Baltica_Lietuva

Gyventojų surengtų su­sitikimų su projekto rengėjais ir vyk­dytojais metu buvo iškeltos kelios vietos gyventojams ir ūkinin­kams svarbios problemos – būtinybė atstatyti sunkiasvorės technikos sugadintus kelius, abi­pus geležin­ke­lio pastatyti apsaugines sienas, Mauručių gyvenvietėje įrengti pože­minę ar antžeminę geležinkelio pe­rėją, Pažėrų per­važoje – viaduką že­mės ūkio technikai ir gy­vulių per­ginimui.  Kadangi, tiesiant europinę vėžę, šiame projekto etape savivaldybė neprašė numatyti lėšų prie geležinkelio esančių vietovių infra­struk­tūrai atkurti ir sutvarkyti, todėl tik dabar po gyventojų parodytos iniciatyvos, pavėluotai savivaldybė raš­tu kreipėsi į AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, Susisie­kimo ministeriją, Seimo narius, prašydama finan­savimo papildomiems darbams.

Gautuose atsakymuose pažymima, kad rengiant projektą Prienų rajono savivaldybės administracija dar 2011metais išdavė specialiuosius architektūrinius reikalavimus ir neprašė Mauručių stotyje įrengti naują pėsčiųjų perėją. Anot mūsų savivaldybės  vadovų, visuomenė buvo informuojama apie projekto rengimą. Kiek man žinoma,  žmonės nežinojo apie šio ruožo geležinkelio rekonstrukciją, todėl ir nepateikė jokių pasiūlymų.

Kitas labai svarbus su šiuo projektu susijęs klausimas – žalos padarytos keliams atlyginimo užtikrinimas. Pagal projekte numatytus reikalavimus  rangovas turi savo sąskaita užtikrinti visos žalos, padarytos keliams, grindiniams ir takams, atlyginimą. Apmaudu, bet šiuo klausimu savivaldybės vadovai, atsakingi specialistai  susirūpino tik po gyventojų parodytos iniciatyvos. Kaip teigė veiveriškiai, pagaliau pradėta tartis, diskutuoti, atsirado schemos maršrutų, kuriais vežamos įvairios statybinės medžiagos reikalingos geležinkelio rekonstrukcijos darbams. Pagaliau pradėta vertinti ir realią kelių būklę. Tačiau ar ne per vėlai? Juk gali būti, jog dalis žalos keliams jau padaryta. Teigiamai nuteikia nors tai, kad rangovas pabaigęs  projekto ,,Rail Baltica“ rekonstrukcijos darbus, įsipareigojo sutvarkyti Prienų rajono savivaldybės Veiverių seniūnijos vietinės reikšmės kelius, kuriais vežamas gruntas. Taigi kaip liaudyje sakoma- geriau vėliau negu niekad.

Noriu šiek tiek pakomentuoti Prienų rajono savivaldybės valdančiosios koalicijos spaudos konferencijoje išsakytus savivaldybės vadovų pastebėjimus. Pirmiausia,  labai keistai atrodo Prienų rajono savivaldybės mero V. Bujanausko pastebėjimas, kad neva Veiverių seniūnijos aktyvistai susirinkimuose keldami triukšmą dėl to, jog projekto spren­diniai nebuvo su­de­rinti su šalia gele­žin­kelio gyvenančiais žmo­nėmis, sako netiesą. Kaip argumentą meras pateikė tai, kad tokią situaciją liudija dau­giau nei dešimties gyventojų parašai, kuriais jie pat­virtino su­tin­kantys su jiems pasiūlytomis triukš­mo slopinimo priemonėmis ir ne­turintys pretenzijų projekto rengė­jams. Gerbiamas Mere, gaila, kad Jūs nekalbate apie projektą iš esmės, o tik akcentuojate triukšmo problemą. Juk žmonės kalba ne tik apie triukšmą, bet ir apie, mano supratimu, pačias opiausias problemas –  gyventojų saugumą, žalos atlyginimą dėl sugadintų kelių. Apmaudu, bet administracijos direktoriaus pavaduotoja R. Zablackienė šioje situacijoje taip pat nieko blogo neįžvelgė. Stengdamasi apginti savivaldybės vadovus, ji kaip visuomet į pagalbą pasitelkė savo labai mėgstamą ir visuose susirinkimuose kartojamą frazę – jog kažkas politikuoja. Gerbiama pavaduotoja, Jūs turbūt pamiršote, kad taip pat esate politikė. Administracijos direktorius Algis Marcinkevičius taip pat nea­­be­jojo, jog gyventojais tik manipu­liuojama ir neįžvelgė jokios savivaldybės specialistų ar Veiverių seniūno, kurie ir derino šį projektą, kaltės.

Praėjusią savaitę Seime per Vyriausybės valandą uždaviau klausimą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui R. Sinkevičiui dar kartą išsakydamas esminius reikalavimus dėl šio projekto:  Mau­ru­čių ge­le­žin­ke­lio sto­ties te­ri­to­ri­jo­je įreng­ti sau­gią pės­čių­jų per­ėją, su­teikiant ga­li­my­bę Mau­ru­čių ir ap­lin­ki­nių kai­mų žmonėms sau­giai per­ei­ti ge­le­žin­ke­lio bė­gius. Taip pat pra­šiau, kad bū­tų įreng­tas via­du­kas prie ke­lio Veiveriai–Pažėrai, kur vyks­ta in­ten­sy­vus ju­dė­ji­mas argumentuodamas tuo, jog per dve­jus me­tus jau žu­vo du žmo­nės, nors  trau­ki­nių grei­tis tebu­vo 40–60 km. Nau­jai pla­nuo­ja­mas grei­tis yra virš 120 km/h. Ministro atsakymas buvo labai kategoriškas ir konkretus. Jis teigė, kad vis­kas da­ro­ma pa­gal pro­jek­tą. Pro­jek­tas suderintas su Prienų rajono savivaldybe per ku­rią ei­na tos tra­sos,  yra po­li­ti­kų ir spe­cia­lis­tų  pa­ra­šai. Ministro įsitikinimu, jeigu yra pa­da­ry­ta klai­da, tai rei­kia dar kartą dalykiškai tartis ir kalbėtis su visomis suinteresuotomis pusėmis: Prienų rajono sa­vi­val­dy­be, pro­jek­to sa­vi­nin­ku AB ,,Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“, pro­jek­tuo­to­jais.

Kaip Seimo narys pritariu ministrui. Manau, kad tik ban­dant ieš­ko­ti sprendimo ga­li­my­bių, įmanoma išspręsti visas problemas ir užtikrinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatų įgyvendinimą, kurios sako, kad savivaldybė vykdo valstybės funkcijas, turi užtikrinti teisėtus vietos gyventojų interesus, tame tarpe ir susisiekimo infrastruktūros įrengimą. To ir linkiu mūsų valdžios vadovams ir dar kartą primenu, jog tik kompetentingi specialistai bei vadovai gali priimti racionalius sprendimus.

 get

Šiandieną, 19.30 val. tiesiogiai per TV3 televiziją bus rodomas Lietuvos zoologijos sodo paramos projekto „Pirk dramblį“ finalinis koncertas. Šio unikalaus projekto pagrindiniai tikslai  yra praturtinti sodo gyventojų kasdienybę: gerinti buitines sąlygas, sveikatinti gyvūnus, aprūpinti jų aplinką būtinosiomis priemonėmis. 

 Nuoširdžiai kviečiu kuo daugiau geros valios žmonių prisijungti ir aktyviai aukoti !

Lietuvos Respublikos Seimo narys

Vytautas Kamblevičius

Seime įteisintas ritualinis ūkinių gyvūnų skerdimas

 Šiandieną Seimas plenariniame posėdyje skubos tvarka priėmė Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIP-1898(2), kuriomis nutarta leisti skersti ūkinius gyvūnus skerdykloje prieš tai jų neapsvaiginus. Šiame įstatyme įtvirtinta, jog ūkinių gyvūnų skerdimas, prieš tai jų neapsvaiginus, religinėms apeigoms atlikti būtinais metodais, jeigu šie gyvūnai skerdžiami skerdykloje, nebus laikomas žiauriu elgesiu su gyvūnais ar jų kankinimu.1297783236tvartogyventojai

Religinėms apeigoms tinkamus ūkinių gyvūnų skerdimo metodus, tokio skerdimo kontrolę, apskaitos tvarkymą užtikrinančias priemones, tokiu būdu paskerstų ūkinių gyvūnų mėsos ženklinimo, realizavimo tvarką turės nustatyti Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija.

Šiuo metu apie 130 tūkst. veršelių yra išvežama į Izraelį. Ką tai reiškia praktiškai:  jie patiria stresą bene keturis kartus daugiau. Tris paras būna surišti tvarte, vėliau keliauja lėktuvu, atvežami į svečią šalį ir galiausiai  paskerdžiami. Kodėl mes turime kitiems atiduoti žaliavą? Galėtume patys paskersti šiuos veršelius, jie patirtų stresą tik vieną kartą.

Kaip vienas iš šių pataisų teikėjų džiaugiuosi, jog buvo pasielgta ryžtingai. Rusijai paskelbus ES ir JAV maisto produktų embargą, tai leis gyvulių mėsą parduoti į kitas, musulmonų tikėjimo šalių rinkas. Tikiu, jog šios įstatymo pataisos padės mūsų šalies ūkininkams.

Priimti teisės akto pakeitimai įsigalios 2015 m. sausio 1 d.

 

Lietuvos Respublikos Seimo narys

Vytautas Kamblevičius 

Sveikinimas

 

Mieli Prienų ir Birštono krašto žmonės!

Atgimusi gamta, grįžtantys paukščiai dovanoja pačią gražiausią pavasario šventę – šv. Velykas. Prisikėlimo rytas – džiaugsmas žemėje ir sieloje. Įsileiskite į savo širdis supratimą, tikėjimą, viltį ir užuojautą. Linkiu šviesos Jūsų namams.

 

Lietuvos Respublikos Seimo narys

Vytautas Kamblevičius